Guangzhou Icesource Refrigeration Equipment Co., LTD

Guangzhou Icesource Refrigeration Equipment Co., LTD

Szczegóły firmy
Rodzaj działalności: Producent
Eksporter
Rynek Główny: Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Zachodnia Europa
Wschodnia Europa
Azji wschodniej
Azja Południowo-Wschodnia
Bliski Wschód
Afryka
Oceania
Na calym swiecie
marki: CBFI
Ilość pracowników: 101~300 peopleLudzie
Coroczne wyprzedaże: US$ $10 Milion - US$ US$50 Milion
Rok założenia: 2004
pc Export: 80% - 90%
Opis Firmy
Guangzhou Icesource Co., Ltd. (trademark CBFI), a pioneer in the large-scale freon refrigeration and ice making equipment industry, a large ice plant and cold storage engineering solution service provider, is an innovative and entrepreneurial high-tech enterprise that integrates research, design, manufacture, sales, and after-sales service of a large-scale edible ice making equipment, large-scale industrial ice making equipment, high-end commercial ice maker, complete ice making system and small and large cold storage project. Guangzhou Icesource Co., Ltd. (znak towarowy CBFI), pionier w branży freonowego chłodnictwa i produkcji lodu na dużą skalę, duży dostawca usług inżynieryjnych w zakresie produkcji lodowni i chłodni, jest innowacyjnym i przedsiębiorczym przedsiębiorstwem wykorzystującym zaawansowane technologie badania, projektowanie, produkcja, sprzedaż i obsługa posprzedażna dużych jadalnych urządzeń do produkcji lodu, dużych przemysłowych urządzeń do produkcji lodu, wysokiej klasy komercyjnych urządzeń do produkcji lodu, kompletnego systemu do produkcji lodu oraz małych i dużych chłodni. The main products are various kinds of ice making machine(direct-cooling block ice machine, block ice machine, tube ice machine, cube ice machine, flake ice machine, plate ice machine, pure ice machine and fully automated ice plant). Głównymi produktami są różne rodzaje maszyn do produkcji lodu (maszyna do bezpośredniego blokowania lodu, maszyna do produkcji lodu blokowego, maszyna do produkcji rur lodowych, maszyna do produkcji kostek lodu, maszyna do produkcji płatków lodu, maszyna do produkcji płyt lodowych, maszyna do produkcji czystego lodu oraz w pełni zautomatyzowana wytwórnia lodu). Products are widely used in food, fishery, retail, fruits and vegetables, aquatic products, chemicals, medical, construction, minerals and other fields for cooling, storage and preservation. Produkty są szeroko stosowane w żywności, rybołówstwie, handlu detalicznym, owocach i warzywach, produktach wodnych, chemikaliach, medycynie, budownictwie, minerałach i innych dziedzinach chłodzenia, przechowywania i konserwacji.

  

 

Fabryka CBFI 

Nasza firma

   

Nasze biuro

  

Sala Wystawowa Cold Room

  

Linia produkcyjna

  

Automatyczne testowanie maszyny do pakowania w lód

  

Wyposażenie warsztatu

  

Drugie warsztaty

  

Nasz zakład

 

Dział Zarządzania Jakością CBFI

 

Dział Zarządzania Jakością CBFI is an important control method for processing quality. jest ważną metodą kontroli jakości przetwarzania. It equipped with the most advanced inspection equipments The professional control devices,it can provide accurate reference data to choose the most suitable material and accessories, which also effectively control parts quality. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowane urządzenia kontrolne. Profesjonalne urządzenia sterujące, mogą dostarczyć dokładne dane referencyjne, aby wybrać najbardziej odpowiedni materiał i akcesoria, które również skutecznie kontrolują jakość części. Besides, it also provides digital information for engineers and quality controller to determine feasibility for spare parts after processing. Poza tym zapewnia także informacje cyfrowe dla inżynierów i kontrolera jakości w celu ustalenia wykonalności części zamiennych po przetworzeniu.

 

Jest to działające przetwarzanie kontroli jakości.

 

Chooing steady quality supplier. Wybór stałego dostawcy jakości. After purchasing raw material, duing testing if it is proved well, then we will arrange these eligible matrial that come into warehouse. Po zakupie surowca i przetestowaniu go, jeśli okaże się, że jest dobrze, zorganizujemy te kwalifikujące się materiały próbne, które trafią do magazynu.

 

When the machine finish fixing and come into testing working conditon. Kiedy maszyna zakończy ustalanie i przejdzie do testowania warunków pracy. Every worker will be responsible for their equipment. Każdy pracownik będzie odpowiedzialny za swój sprzęt. They will give out fact testing date and results.After proving testing date is accord with delivery standard. Podadzą datę testowania i wyniki, a po potwierdzeniu data testu jest zgodna ze standardem dostawy. Then Następnie Dział zarządzania jakością CBFI pozwoli tym urządzeniom, które trafią do działu pakowania i czekają na czyszczenie i pakowanie.

 

Przed dostarczeniem, CBFI Quality Management Department should check all mark and packing conditon. Dział zarządzania jakością CBFI powinien sprawdzić wszystkie oznaczenia i warunki pakowania. If it is prove it is Jeśli jest to udowodnione accord with exporting standard and customer's requirement. zgodne z normą eksportową i wymaganiami klienta. Then they will allow these equipment come into fininshed product area. Następnie pozwolą, aby sprzęt ten znalazł się w obszarze produktu gotowego.

 

Oczywiście Dział zarządzania jakością CBFI ma prawo do testowania próbek na każdym etapie produkcji w celu zapewnienia jakości produktu.

 

CBFI means Customer Benefits From Icesource. CBFI oznacza korzyści dla klientów wynikające z Icesource. We will take care of product quality. Zadbamy o jakość produktu.
Orzecznictwo
Standard:Block ice machine Certification Certificate
Numer:U2018050724318006
Data wydania:2018-06-03
Data wygaśnięcia:2019-06-03
Zakres / piecyk:The design and production of non-domestic ice machine and accessories(exceptproject requiring qualification license)
Wydane przez:STS INSPECTION & CERTIFICATION LIMITED
Standard:Flake ice machine Certification Certificate
Numer:U2017318050724318003
Data wydania:2018-06-03
Data wygaśnięcia:2019-06-03
Zakres / piecyk:The design and production of non-domestic ice machine and accessories(exceptproject requiring qualification license)
Wydane przez:STS INSPECTION & CERTIFICATION LIMITED
Formularz kontaktowy
Zmień język

Select Language